Radomsko

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Radomska (UM)
  • 97-500 Radomsko
  • ul. Tysiąclecia 5
  • Tel.: +48 44 685-45-10 (sekretariat)
  • www.radomsko.pl
  • E-mail: um@radomsko.pl
  • NIP: 772-22-61-587
 • Starostwo Powiatowe w Radomsku
  • 97-500 Radomsko
  • ul. Leszka Czarnego 22
  • Tel.: +48 44 683-45-09
  • www.radomszczanski.pl
  • E-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku (PUP)
  • 97-500 Radomsko
  • ul. Tysiąclecia 2
  • Tel.: +48 44 683-73-56
  • E-mail: lora@praca.gov.pl
 • Miejski Dom Kultury (MDK)
  • 97-500 Radomsko
  • ul.Brzeźnicka 5
  • Tel.: +48 44 683-52-55
  • www.mdk.radomsko.pl
  • E-mail: mdk@radomsko.pl
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK)
  • 97-500 Radomsko
  • ul. Narutowicza 59
  • Tel.: +48 44 683-21-14
  • E-mail: mpk-radomsko@wp.pl
 • Polskie Koleje Państwowe - Dworzec (PKP)
  • 97-500 Radomsko
  • ul. Reymonta 53
  • Tel.: +48 44 683-23-03
 • "Meble Radomsko" Sp. z o.o.
  • 97-500 Radomsko
  • ul. Brzeźnicka 63/65
  • Tel.: +48 44 738-18-40
  • www.radomskomeble.pl
  • E-mail: bok@mebleradomsko.pl
 • Radomszczański Klub Sportowy "Radomsko" (RKS)
 • Stowarzyszenie Sportowe "Czarni" Radomsko
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (OSM)
  • 97-500 Radomsko
  • ul. Jagiellońska 4
  • Tel.: +48 44 738-51-21 (dział handlu)
  • www.osmradomsko.pl
  • E-mail: handel@osmradomsko.pl
  • NIP: 772-010-02-59
  • REGON: 000439196
 • "Metalurgia" S.A.
  • 97-500 Radomsko
  • ul. Reymonta 62
  • Tel.: +48 44 685-41-66 (sekretariat)
  • www.metalurgia.pl
  • E-mail: metalurgia@metalurgia.pl

O Radomsku

Miasto powiatowe w województwie łódzkim, w obrębie Wzgórz Radomszczańskich, nad Radomką. 49 tysięcy mieszkańców (2006).

Ośrodek przemysłowy i handlowo-usługowy; dominuje przemysł drzewny (wielka fabryka mebli giętych Fameg SA, liczne stolarnie i wytwórnie mebli), metalowy (Metalurgia SA - jeden z największych w Europie zakładów produkujących druty i wyroby z drutu, wytwórnia konstrukcji stalowych, fabryka puszek do napojów) i maszyn, (osie napędowe, części do maszyn, narzędzia); rozwinięty przemysł szklarski (Huta Szkla Gosp. "Rozalia"), włókienniczy, spożywczy (przetwórstwo owocowo-warzywne, mleczarnia z proszkownią mleka); fabryka opakowań Bali Packaging Europe (do 2004 Continental Can Polska), wytwórnie - pasz, stolarki budowlanej z drewna i PCV. Siedziba centrali farmaceutycznej CEFARM i wielu różnorodnych firm usługowych. Ważny węzeł drogowy (na skraju miasta tzw. trasa katowicka - część drogi Gdańsk-Ateny, ponadto drogi do Przedborza, Pajęczna, Włoszczowej) przy linii kolejowej Warszawa-Katowice.

Punkt wykładowy Politechniki Częstochowskiej, wiele szkół ponadgimnazjalnych; działają: Towarzystwo Upowszechniania Kultury im. W. Reymonta, Muzeum Regionalne, galeria, lokalne wydawnictwa prasowe, Niezależna Telewizja Lokalna Radomsko; Radomszczański Klub Sport. "Radomsko" (stadion, korty tenisowe hala sport.), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (kryta pływalnia, Ośrodek Rekreacyjny "Fryszerka"); współpraca partnerska z niemieckim powiatem Offenbach.

W centrum Radomska zachowany średniowieczny układ ulic z czworobocznym rynkiem (pl. 3 Maja), wokół którego zabudowa w stylu klasycystycznym z połowy XIX w.; poza centrum dominują powojenne osiedla bloków mieszkalnych i zabudowa indywidualna, a na peryferiach - wiejska. W pobliżu Radomska rezerwaty Kobiele Wielkie i Jasień.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia i zabytki

W XI w. gród i podgrodzie na skrzyżowaniu dróg handlowych z Krakowa, Wielkopolski i Śląska na Ruś; wzmiankowane 1243; należało do księstwa sieradzkiego; prawa miejskie przed 1266; 1339 przyłączone do Korony; 1382 i 1384 zjazdy w sprawie sukcesji tronu po Ludwiku Węgierskim; w XIV w. siedziba powiatu, od XV w. starostwo grodowe; ważny ośrodek handlowo-rzemieślniczy (tkactwo, szewstwo); 1626 splądrowane i spalone przez oddział lisowczyków; w XVIII w. znane z produkcji kaszy; w 2. połowie XVIII w. częściowo odbudowane. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie); w XIX w. rozwijało się rzemiosło i handel (zwłaszcza zbożem); od 1846 połączenie kolejowe; w 2. połowie XIX w. rozwój przemysłu (m.in. fabryka mebli). Od 1862 swobodne osiedlanie się Żydów (od 1643 przywilej de non tokrandis Judacis); od połowy XIX w. znany ośrodek chasydzki skupiony wokół cadyka - rabina Salomona Rabinowicza (1939 około 13 tysięcy Żydów - ok. 55% mieszkańców). W 1. poł. XX w. silny ośrodek radykalnego ruchu ludowego. W czasie 1 wojny światowej urządzenia fabryczne wywieziono do Rosji, a urządzenia miejskie uległy zniszczeniu.

W okresie międzywojennym dynamiczny rozwój Radomska (przemysł drzewny, metalowy, spożywczy). Podczas okupacji niemieckij, 1939 obóz przejściowy dla jeńców polskich; 2 getta - 1940-42 i 1942-43 (łącznie ok. 18 tysięcy osób, w większości wywiezionych do ośrodka zagłady w Treblince); jeden z silniejszych ośrodków Polskiego Państwa Podziemnego (AK, BCh, NSZ); rejon działalności oddziałów partyzanckich; 1945-46 deportacje przez NKWD członków polskich organizacji niepodległościowych w głąb ZSRR; rejon działalności organizacji antykomunistycznych, m.in. Konspiracyjne Wojsko Polskie grupa ppor. W. Kuśmierczyka "Longinus", która 24-24 II 1945 rozbiła miejscowe więzienie, uwalniając 57 więźniów. Do 1975 i od 1999 miasto powiatowe. W pobliskich Kobielach Wielkich miejsce urodzenia 1867 W. Reymonta.

Zabytki:

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Radomsko w liczbach

Powierzchnia miasta 51,4 km2 (5 143 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 49 152
Liczba urodzeń w 2006 roku 443
Liczba zgonów w 2006 roku 508
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 349
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 453
Ilość osób, które pracują 12 647
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 4 415
Ilość książek w miejskich bibliotekach 201 092 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 89 (o średniej powierzchni 117,9 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 88
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 5 108
Dochody miasta (gminy) 90 110 534,55 zł
Wydatki miasta (gminy) 95 815 183,25 zł
Średnia pensja w powiecie radomszczańskim 1 804,39 zł (co stanowi 68,4% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie radomszczańskim 30 561
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 16,2
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl